Vaaliohjelman pidempi versio

Avoin, nuorempi Turku


Turun kunnallispolitiikkaa tehdään liikaa viisikymppisten miesten, yksityisautoilun ja rakennusurakoitsijoiden ehdoilla. Hyvä veli –verkostot eivät kuulu 2010-luvulle, vaan päätöksiä on tehtävä avoimesti kaupunkilaisia kuunnellen.

Me Turun vihreät nuoret ehdokkaat tahdomme:

– Lisää avoimuutta päätöksentekoon. Vähemmän koplaamista  ja enemmän keskustelua. Lautakuntien kokoukset avoimiksi ja  valtuuston kokoukset nettiin.

 • Avoimuus tarkoitta sitä, että haluamme sekä enemmän eri keinoja vaikuttaa, että mahdollisuuden saada avoimesti tietoa kunnallisesta päätöksenteosta. Kokousten tulee olla julkisia ja vaikuttamiskanavien monipuolisia keskusteluilloista sitoviin kansanäänestyksiin ja verkkoaloitteisiin.

– Turkulaisille mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin kaikkiin päätöksiin niiden kaikissa valmisteluvaiheissa.

 • Osallistumis- ja lausumismahdollisuudet tulee ulottaa maankäytöstä kaikkiin päätöksiin. Turku tarvitsee myös enemmän monipuolisia kanavia vaikuttaa valmistelusta päätökseen asti. Keinoja on esimerkikisi: kuntalaisaloitteet ja sitovat kansanäänestykset.

– Enemmän ja parempaa opinto-ohjausta kouluihin

 • Opinto-ohjauksen tulee olla laadukasta ja sitä on oltava määrältään riittävästi. Opinto-ohjaajan tulee olla kouluttautunut alalle, ja hänen tehtävänsä on tuntea myös muut kuin lähialueensa koulutusmahdollisuudet. Opinto-ohjauksen tulee keskittyä jokaisen yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin. Turussa tulee täyttää valtakunnalliset mitoitussuositukset yhdestä opinto-ohjaajasta 250 opiskelijaa kohti.

-Lisää resursseja nuorten mielenterveyspalveluihin

 • Nuorten mielenterveysongelmiin tuleesekä puuttua että järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa. Opiskeluterveydenhuollossa tulee lisätä resursseja, sillä nuorten pahoinvoinnista ei voi säästää. Palveluita tulee olla kaksikielisesti tarjolla.

-Toimivan pyörätieverkoston, joka mahdollistaa sujuvan pyöräilyn läpi keskustan

 • Turun keskustan pyörätieverkossa on vielä paljon parantamisen varaa. Yhtenäisestä, nykyistä kattavammasta pyöräilyreitistöstä on kyllä suunnitelmat, mutta toteutus on lykkääntynyt vuodesta toiseen. Esimerkiksi Yliopistonkadun ja Humalistonkadun pyörätiet pitäisi rakentaa valmiiksi viipymättä.

-Raitiotien – pikana!

 • Turun kokoisessa kaupungissa tulevaisuuden joukkoliikenne ei toimi pelkkien linja-autojen varassa. Vilkkaimmin asutuilla alueilla linja-autojen kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä ja kiskoliikenne on autoilua ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Valtio on luvannut tukea Turun raitiotien rakentamista ja tilaisuus on hyödynnettävä lähivuosien aikana. Todennäköisin reitti ensimmäiselle linjalle olisi keskusta-Varissuo tai Runosmäki-keskusta-Varissuo.

-Toimivan seudullisen joukkoliikenteen ja busseihin kännykkäkertaliput.

 • Joukkoliikenteen toimivuuden parantamiseksi Turun ja ympäryskuntien joukkoliikennettä kannattaa kehittää yhdessä. Tämä koskee niin hinnoittelua kuin reittien suunnitteluakin. Tulevaisuudessa Turun raitiotieverkko, olisi kannattavaa ulottaa myös Raision ja Kaarinan keskustoihin. Satunnaisia joukkoliikenteen käyttäjiä ajatellen kännykkäkertalippu olisi hyvä lisä pelkän käteisvaihtoehdon rinnalle.

– Hiilineutraalin ja ympäristöystävällisemmän kaupungin

 • Turun on aika kiinnittää huomioita ilmastoon ja ympäristöön. Hankinnoissa tulee huomioida tuotteiden ja palveluiden eettisyys ja ekologisuus. Hiilidioksidipäästöjä vähennetään energiantuotannossa, energiatehokkuudella ja kaavojen ilmastovaikutusten arvioinnilla.

-Edullisia tiloja omaehtoiselle harrastus- ja  kulttuuritoiminnalle

 • Viime vuosina yksityisten ja julkisten remonttien takia on menetetty useita järjestys- ja harrastuskäyttöön sopivia monikäyttötiloja. Harrastus- ja kulttuuritoiminnan tiloja on vaikea löytää, varsinkaan kohtuuhinnalla. Edullisia monikäyttötiloja tulisi löytyä ympäri Turkua kaikille: mm. kulttuuriin, nuorisotoimintaa ja opiskelijoille.Tilat tarjoavat laadukasta ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa, joka luo yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa asukkaiden osallistumisen kaupungin kehittämisen ja

-Tilaa ympäristö- ja katutaiteelle

 • Kulttuuripääkaupunkivuoden aikana Turussa annettiin aiempaa enemmän tilaa myös katutaiteelle ja tämä linja pitäisi nyt vakiinnuttaa. Graffiteille ja muulle kaupunkitaiteelle pitää antaa jatkossa lisää luvallisia paikkoja. Kaupunkilaisten ja ympäristön välistä vuoropuhelua kanavoiva taide pitää huomioida kaupunkisuunnittelussa.

-Enemmän kaupungin tarjoamia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja

 • Kaupungin kaikkien hallintokuntien tulisi palkata opiskelijoita harjoitteluun ja kesätöihin ja hallintokuntien aktiivisuutta tulisi seurata. Korkeakouluharjoittelijodien palkkaamiseen tulee osoittaa määrärahoja, sillä on kaupungin etu taata opiskelijoiden laadukas oppiminen ja sitoituminen opiskelukaupunkiin. Toisen asteen opiskelijoita ja sitä nuorempia tulee palkata kesätöihin ja järjestää työpajatoimintaa.

Tyrmää Turun tauti, äänestä vihreää nuorta!

Share