Rahoitus

Vaalibudjetti

Menot:
Nuorten yhteisesitteen suorapostitus, paino sekä osoitetiedot: 1442,80 euroa
Yhteismainos Turun ylioppilaslehdessä: 1400,00 euroa
Yhteensä 2842,80 euroa

Tulot:
Turun vihreän kunnallisjärjestön avustus yhteisesitteeseen: 800 euroa
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton avustus yhteisesitteeseen: 200 euroa
Ehdokkaiden yhteisesitteen osallistumismaksu: 441,75 euroa (23,25 e/ehdokas)
Ehdokkaiden yhteismainoksen osallistumismaksu: 1399,92 euroa (36,84 e/ehdokas)
Turun ViNOn rahoja: 1,13 euroa
Yhteensä 2842,80 euroa

Share